Onze poes Wiesje is overleden.

OndanksĀ  pogingenĀ  en goede verzorging bij de dierenarts in Gorredijk werd ze niet beter.

waarschijnlijk had ze epelipsie en versleten heupen. Ze at niet meer.